Важлива інформація

Оголошуємо набір на навчання!

Новини
Шановні партнери!Навчальний центр ТОВ «ГНМЦ» з 10 липня та з 24 липня 2023 року оголошує набір на:

✓ навчання та підготовку експертів технічних з промислової безпеки відповідно до Порядку атестації фахівців, які мають право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого наказом Держгірпромнагляду від 20.12.2006 р. № 16, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07.02.2007 р. за № 103/13370 (у редакції наказу Міністерства соціальної політики України від 29 травня 2018 року № 785 «Про внесення змін до Порядку атестації фахівців, які мають право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування підвищеної небезпеки») та Переліку напрямів діяльності експертів технічних з промислової безпеки державних експертно-технічних центрів, що належать до сфери управління Державної служби України з питань праці, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 18 травня 2017 року № 824, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12 червня 2017 року за № 723/30591;

✓ навчання з питань охорони праці та нормативно-правових актів з охорони праці відповідно до вимог п. 5.2, п. 5.3, п. 4.4 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 (із змінами), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511 та з урахуванням наказу Державної служби України з питань праці від 18 жовтня 2021 року № 165 «Про виконання вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»;

✓ навчання з електробезпеки для осіб і спеціалістів (з присвоєнням або підтвердженням групи з електробезпеки);

✓ навчання з пожежної безпеки для групи керівників, працівників підприємств та організацій, пожежно-технічного мінімуму.

Навчальний процес здійснюється з використанням дистанційної онлайн-платформи Zoom та Єдиної системи онлайн навчання та тестування. Форма проведення навчання та перевірки знань – дистанційна.

До навчального процесу залучаються досвідченні фахівці та спеціалісти з охорони праці та промислової безпеки, експерти технічні з промислової безпеки з багаторічним досвідом роботи, розробники нормативно-правових документів, незалежні експерти НААУ, аудитори з менеджменту якості.

Звертаємо Вашу УВАГУ на те, що ТОВ «ГНМЦ» працює виключно на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені законами України, відповідно до вимог чинного законодавства.

З питань надання комерційних пропозицій просимо звертатися за такими номерами телефонів:050-278-62-42, 050-923-58-03, 093-855-25-58, 073-074-08-74, а також за електронною адресою: gnmcentr@gmail.com